Antieke Oudheid

Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 4000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een goed beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid. In samenwerking met de leerstoelgroep Mediterrane Archeologie maakt het Allard Pierson Museum de Mediterrane oudheid toegankelijk voor de wetenschap en voor een breed publiek. De jeugd krijgt hierbij speciale aandacht.