P//////AKT Project Space

P/////AKT is een publieke tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst. P/////AKT organiseert grootschalige solopresentaties en biedt een platform voor uitzonderlijk en zich ontwikkelend talent. Deze kunstenaars krijgen zo de gelegenheid om hun werk aan een relevant publiek te presenteren. Daarnaast brengt P////AKT regelmatig publicaties uit en organiseert lezingen, performances en screenings.