De cultuurbezuinigingen van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat OODE in het leven is geroepen. Werken die door musea of culturele instellingen uit kostenbesparing zijn afgestoten krijgen dankzij OODE een nieuw leven. Maar daarnaast hangt veel werk van nieuw, Nederlands talent. Zo waarborgen ze niet alleen de geschiedenis, maar ook de toekomst van ons cultureel erfgoed en geven een signaal af wat de consequenties van bezuinigingen kunnen zijn.