Framer Framed Platform

De organisatie zelf speelt een actieve rol bij het samenstellen van tentoonstellingen. Framer Framed biedt een platform aan gevestigde curatoren en nieuwe namen. De groepsexposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. De exposities bieden een aanknopingspunt om een dialoog aan te gaan over issues als insluiting/uitsluiting in de kunstwereld, representatievraagstukken en de rol van instituties in een veranderende samenleving.