Er is veel aandacht voor natuur op het bedrijf. Er wordt aan vrijwillig weidevogelbeheer gedaan. Nesten van o.a. kievit, scholekster, tureluur en grutto worden beschermd. De slootkanten worden bloemrijker gemaakt en gehouden, er zijn terrastaluds aangelegd voor vele soorten bloemen en kruiden. 

Bekijk voor alle arrangementen de website. 

De mooie rietkragen langs de sloten en het wijdse uitzicht is voor iedereen toegankelijk d.m.v. een prachtig wandelpad dat voert van het begin van Warder tot aan de oude molen in Etersheim. Hierbij loopt u een groot gedeelte over ons weiland en met een beetje geluk gezellig tussen de koeien door. Door 2 trekpontjes kunt u brede vaarten oversteken om daarna weer lekker verder te wandelen.