Wijkcentrum

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is een onafhankelijke bewonersorganisatie. In het westelijk deel van centrum Amsterdam werkt de stichting samen met bewoners en organisaties aan een optimaal woon- en werkklimaat. In het wijkcentrum vinden af en toe evenementen plaats.