Onafhankelijk podium

Op het Rode Hoed-podium wisselt schurend debat verkennende gesprekken af, altijd in een veilige en constructieve sfeer. Daarmee bouwt de Rode Hoed voort op het verleden als veilige haven: de oudste schuilkerk van Amsterdam bood Remonstranten sinds de 17e eeuw vrijheid van denken en samenkomst. Ook in de 21e eeuw blijft de Rode Hoed, vrij van politiek of religieuze kleur, beschutting bieden aan denkwerk in uitvoering. De programmering bestaat uit wisselende thema’s, nieuwe perspectieven, uiteenlopende paradigma’s en toonaangevende podiumgasten.