Het centrum (de kerkebuurt geheten) is de geboorteplaats van Warder. Het is het oudste en meest algemeen bekende gebied en daarom zetelt hier ook het verenigingsleven. Er zijn veel soorten bijeenkomsten zoals die voor algemene informatie en overleg, politiek, religie, onderwijs en cursus, gezondheid en voorlichting, sport en spel, bezoek aan café en restaurant, toneel, film en dans, huwelijk, geboorte en begrafenis.