De School Amsterdam

De School is een breed cultureel centrum in een voormalig schoolgebouw, waar jonge creatieve bedrijven en studio's huizen. Daarnaast vind je er een club, restaurant, concertzaal, café, expositieruimte en ... een heuse sportzaal. 

Het clubgedeelte is in de voormalige fietsenstalling gebouwd, waar nu 500 man terecht kan om te feesten. Met een 24-uurs-vergunning kun je in De School tot in de late (of vroege) uurtjes door.