In 1954 nam een maatschap van agrarische ondernemers uit de omgeving de weegbrug over. Tot 2002 werden er allerlei soorten landbouwproducten gewogen op de weegbrug. Na 2002 werd de weegbrug niet meer geijkt en raakte hij ernstig in verval. Na de restauratie kan de weegbrug weer wegen, maar niet meer voor de agrarische sector. Daarvoor is het weegvermogen van maximaal 25 ton te gering. De weegbrug is niet alleen uit toeristisch oogpunt een bezienswaardigheid maar ook voor de omliggende buurtbewoners. De weegbrug en de werking ervan kan in lesprogramma's worden opgenomen.