Watermolen de 1200 Roe

Dit type is een achtkantige grondzeiler en had als functie water/poldermolen.