Wally van Hall - schuilnaam Van Tuyl - was mede-oprichter van de bank van het verzet: het Nationaal Steunfonds (NSF). Met illegale leningen en een miljoenenfraude bij De Nederlandsche Bank wist het NSF ruim 83 miljoen gulden (naar de huidige waarde zo'n 450 miljoen euro) te verdelen onder slachtoffers van de bezetting en talloze verzetsgroepen. Zo'n organisatie was tijdens de Tweede Wereldoorlog uniek in Europa. Wally was de onbetwiste leider van het NSF in West-Nederland.

Walraven van Hall werd op 27 januari 1945 gearresteerd. Op 12 februari 1945 werd hij in Haarlem gefusilleerd.

Foto:
Wally van Hall, ca. 1941, Stadsarchief Amsterdam / familiearchief Van Hall