Onderdeel van de voormalige Stelling van Amsterdam. De voorstelling werd in 1917-1919 tijdens en vlak na het beëindigen van de mobilisatie in de eerste Wereldoorlog aangelegd als zuidelijke voorpost van het Fort bij Vijfhuizen en als terugtrekpost voor de troepen in het veld. In het ruim 500 meter lange terrein dat als smalle strook NW-ZO verloopt, liggen herkenbaar 20 scherfvrije onderkomens en op vijf punten twee geschut- en zes mitrailleuropstelplaatsen. De keel wordt door een rechte grenssloot afgebakend, de frontlijn verloopt volgens een zaagtand.