De zolderbalken lopen dan ook door de scheidingsmuur heen. Door de gerige breedte van de afonderlijke huisjes was dit best mogelijk. Je zou kunnen spreken van een soort sociale woningbouw, in een tijd waarin niet de arbeidsuren, maar wel de gebruikte materialen kostbaar waren.