Synagoge Liberaal Joodse Gemeente

De Liberaal Joodse Gemeenschap in Nederland is groeiende. Inmiddels zijn er vele gemeenten actief, waaronder in Amsterdam. Deze Liberaal Joodse Gemeenten zijn een zelfstandig onderdeel binnen het kerkgenootschap 'Het Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland'.