In de Jordaan zijn ongeveer 25 hofjes te vinden. Nog steeds bewoond en vaak toegankelijk voor bezoekers die de privacy van bewoners respecteren. Dit Suykerhofje werd in 1670 gebouwd voor Pieter Jansz Suykerhof. Een kaart en beschrijving van alle hofjes vind je op www.jordaanweb.nl.