Door toenemende bouw van huizen in latere tijden zijn deze verdwenen, met uitzondering van de werven in de bocht van het riviertje de IJe. Het is de enige plek in Edam, die zijn oorspronkelijke functie door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag heeft behouden. Als bakermat van de Edamse Scheepsbouw (toen 33 werven) is de cultuurhistorische waarde van deze locatie buitengewoon groot.