Twee oude stenen pompen sieren de binnenplaats, die oorspronkelijk verdeeld was in een vijftal bleekvelden. De oorspronkelijke zandstenen poort werd in 1884 afgebroken en vervangen door het tegenwoordige voorgebouw. Omstreeks 1850 ontvingen de bewoonsters twintig ton turf, drie tarwebroden per week en met kerstmis grutterswaren. In 1890 is het hofje grotendeels vernieuwd.

Wegens leegstand als gevolg van het niet meer voldoen aan de moderne wooneisen, heeft het bestuur in 1987 besloten tot een zeer ingrijpende restauratie. Het woningbestand werd van 55 teruggebracht tot 28 woningen. In 1990 werd het hernieuwde hofje feestelijk geopend.

Het Rozenhofje is nog steeds eigendom van de oorspronkelijke stichting. Het staat alleen open voor dames boven de 50 jaar, bij voorkeur van Doopsgezinde afkomst, althans met protestantse opvattingen. Het college van regenten beslist over de toewijzing.