Parochie Onze Lieve Vrouwe van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk)

In het hart van Amsterdam-zuid staat de Obrechtkerk, of voluit de Parochie Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans. De liturgische vieringen vinden als regel plaats op zondagochtend.