Het Oude Raadhuis is gebouwd in 1780 op dezelfde plaats als het vroegere raadhuis met trapgevel, gebouwd in 1619. Het wapen boven de deur is in dit raadhuis overgeplaatst en dateert eveneens van 1619. Het raadhuis was in gebruik tot 1962.

Het Oude Raadhuis combineert een galerij met een beeldentuin en een kinderkunstzolder, een museum voor kindertekeningen. In steeds wisselende exposities kun je kindertekeningen bekijken uit de hele wereld. Een leuke culturele ontdekkingsreis.