Jacob werd omstreeks 1470 geboren in Oostzaan, waar hij zich waarschijnlijk bekwaamde in de houtsnijkunst. Er zijn nu nog meer dan 200 houtsneden van zijn hand bekend. Toen Jacob zich in de schilderkunst ging bekwamen kocht hij in Amsterdam (in de Kalverstraat) twee panden waar hij een schildersatelier met een aantal leerlingen startten. Dit werd het allereerst bekende schilders atelier in de Noordelijke Nederlanden. Waar Jacob zelf zich de schilderkunst eigen maakte is niet bekend. Omdat hij tot zijn dood in 1533 in Amsterdam is blijven wonen wordt hij ook wel Jacob Cornelisz. van Amsterdam genoemd. In Amsterdam verwierf Jacob zich grote naam en faam. Hij schilderde voornamelijk religieuze onderwerpen, maar ook veel rijke kooplieden, regenten, gezaghebbenden en zelfs de Koning van Denemarken (Christian) en zijn vrouw Isabella, vereerden hem met opdrachten. Jacob en zijn leerlingen (o.a. Jan van Scorel, Dirk Jacobsz. en Cornelis Anthoniusz.) waren productief. Nu zijn er nog ongeveer 40 schilderijen van zijn hand bekend. Die zijn uitgewaaierd over de hele wereld.