Het Middeleeuws Genootschap treed veelvuldig en met groot succes op bij culturele manifestaties of andere evenementen. Hierbij kunnen zij verschillende acts opvoeren.

Een greep uit mogelijkheden is:
Het verbeelden van de pestuitbraak (met rattenvanger, pestdoctor, pestlijders, pestdragers, nonnen en de dood) en pestuitvaart.

De voorstelling van een zwervers/bedelaarsgroep met diverse markante personages (visverkoper, visroker, takkenman, etc.).