Op L-vormig grondplan opgetrokken klooster met school, waarvan de korte poot van de L het voormalige klooster bevat en de lange poot de school. Het bouwvolume bevat twee bouwlagen onder samengestelde kap met rode tuiles du Nord.

Boven het klooster - met voormalige kapel op de verdieping - bevindt zich een dakruiter met houten klokkenstoel. De dakruiter heeft een achthoekige spits met lei in Maasdekking. Het muurwerk met uitgemetselde plint is gepleisterd. Gepleisterd is ook de zich voornamelijk aan de voorzijde bevindende cordonlijst ter hoogte van de verdiepingvloer. Ontlastingsbogen en strekken zijn in rode verblendsteen. De voorgevel is nog in originele staat, alsmede een deel van de vertrekken, zoals de droogzolder.