Sinds 1843 komen de aanhangers van ’Menno’s leerlinge’ tezamen in dit uiterst stemmige bouwwerk, dat voordien als pakhuis van de koopman Willem Eeltjes fungeerde. Tot de belangrijke Doopsgezinden uit het verleden die hier op de kansel stonden behoren niet alleen de hoogleraren Cnoop Koopmans, Muller, de Hoop Scheffer en de befaamde historicus Blaupot ten Cate. Maar ook Multatuli’s oudere broer Pieter Douwes Dekker die predikant in de Beemster was en hier regelmatig als gastspreker fungeerde.

Omdat de familie Cleijndert hier niet alleen regelmatig kerkte, maar ook de voorganger na de dienst regelmatig op de koffie vroeg; heette dit sfeervolle bedehuis in de volksmond ’het kerkje van Cleijndert’.