Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen)

Kerk en genealogisch centrum.