Karthuizerhofje

Het grootste hofje aan de Jordaan is het Karthuizerhofje aan de Karthuizersstraat 89-171. Het hofje is gebouwd in het midden van de 17e eeuw en werd gebruikt als verpleeghuis voor weduwen.