Deze twee houten huizen behoren tot het latere type houten huis: ze zijn hoger en hebben stenen zijmuren.

Bij de restauratie in 1888 werd de gevel opnieuw beplankt. In 1956/57 werd de oude voorgevel gereconstrueerd. De plaats van de oorspronkelijke ingang werd aangegeven, hoog boven het grondniveau van het Begijnhof (het onderhuis ligt geheel bovengronds, zoals bij alle huizen van het Begijnhof het geval is: het grondniveau van het Begijnhof is lager dan die van de rest van de binnenstad). In 1979 vond opnieuw restauratie plaats.