Verborgen verrassing
De kerk is een van de verborgen verrassingen van Amsterdam. Rond 1672 werd op de plaats door de Jezuïtenpater Augustus van Teylingen een Rooms-katholiek kerkje gesticht, in het huis De Papegaai.

In deze tijd van de Reformatie was het aan Rooms-katholieken niet toegestaan om hun geloof uit te oefenen in een gebouw dat vanaf de openbare weg te herkennen was als kerk. Daarom gaat deze kerk schuil achter de huizen van de Kalverstraat.