Beelden in de stijl van de Amsterdamse School


Omdat er kritiek was op het feit dat Krop veel opdrachten kreeg de stad Amsterdam, werd ook andere kunstenaars de kans gegeven werk te laten zien. Negen bekende Nederlandse kunstenaars kregen een foto van een kind, met de opdracht hier een kunstwerk van te maken. Ieder kind was afgebeeld met een stuk speelgoed of een dier. Krop's eigen kinderen poseerden voor twee van deze beelden, die te zien zijn op het Muzenplein, langs het water. Het Muzenplein heeft twee bruggen, één over het Zuider Amstelkanaal en één over de Boerenwetering. Op de brug over de Boerenwetering staan twee beelden, gemaakt door Hildo Krop zelf. Het ene beeld stelt een jongen met konijnen voor en het andere een steigerend paard.