Grap door vrienden

Het verhaal is dat vrienden de eigenaar als cadeau aanboden de versiering van de geveltop te betalen, op voorwaarde dat de portretten van de eigenaar en zijn twee zonen hierop mochten worden afgebeeld. Waarschijnlijk konden zij de grap hiervan wel inzien, want de neuzen pronken nog steeds op de gevel.