Van deze forten zijn Fort Spijkerboor en Fort aan de Nekkerweg toegankelijk voor publiek. In laatstgenoemd fort is fortresort Beemster gevestigd. Fort Spijkerboor is in de zomermaanden onder begeleiding beperkt toegankelijk (raadpleeg de folders). Dit onlangs geheel gerestaureerde fort is bijzonder doordat het zware draaikoepelgeschut nog aanwezig is. Bovendien zijn delen van de inrichting nog oorspronkelijk: er is een kapel en in de keuken getuigen grote ketels van de mobilisatie. Het fort is, evenals Fort Jisperweg en Fort Middenweg, ook enige tijd als gevangenis in gebruik geweest. Uit die tijd stammen enkele opmerkelijke muurschilderingen. 
Ooit waren de forten aan de Jisperweg en de Middenweg een van de verdedigingswerken van de Stelling van Amsterdam. Het kalkrijke zand waarmee het terrein is verstevigd, zorgt voor een andere vegetatie dan in de omliggende Beemsterpolder.

Overzicht forten:
  • Fort benoorden Purmerend, Kwadijkerweg 8, 1461 DW Zuidoostbeemster (nu wijnhandel)
  • Fort aan de Nekkerweg, Nekkerweg 24, 1461 LC Zuidoostbeemster (nu wellnes center)
  • Fort aan de Middenweg, Zuiddijk 13, 1461 EB Zuidoostbeemster ‎
  • Fort aan de Jisperweg, Jisperweg 150, 1464 NL Westbeemster
  • Fort Spijkerboor, Westdijk 46, 1464 PC Westbeemster