In het midden van de hoofdverdedigingslinie door de Haarlemmermeer, daar waar de Geniedijk een lichte knik maakt, ligt fort Hoofddorp. Omdat op deze plek betrekkelijk weinig ruimte beschikbaar was moest het hoofdgebouw in twee verdiepingen gebouwd worden. En net als de dijk zelf kent ook het hoofdgebouw een licht knik. Omdat de diepliggende frontgracht in geval van een aanval slecht verdedigbaar was werd er aan de voorzijde van het fort een extra gepantserde, stalen uitbouw toegegvoegd. Deze zogeheten 'frontcaponniere' was voorzien van schietgaten zodat men, met het binnen opgestelde geschut, de hele gracht toch kon bestrijken. Even ten oosten van het fort liggen nog een aantal extra geschutsstellingen (nevenbatterijen) en een inundatiesluis.