Er werden poternes aangelegd naar de twee hefkoepels, waarin de grote geschutstukken stonden opgesteld en naar de mitrailleurstellingen die aan het voorfront waren opgesteld. Aan de rechterkant van het front van het fort is een deel van het terrein afgegraven. Dat is gebeurd toen  er een nieuwe toegangsweg werd aangelegd.