Het fort is in gebruik geweest als magazijncomplex vanaf onbekende datum tot na 1974 en op 1-12-1950 als buskruitmagazijn. Later gebruikt door Eurometaal (vm. Artillerie Inrichtingen); in 1980/1983 nog in gebruik. Smalspoor was hiervoor aanwezig.
De voorzieningen voor een Bewarings- en Verblijfkamp voor politieke delinquenten werden in 1946 gedeeltelijk aangebracht maar het fort is niet als kamp gebruikt. 
Flora & Fauna zijn van grote natuurwaarde. Door de sterke temperatuurwisselingen op het kale fortterrein, komt hier een duidelijke duinvegetatie voor. Te vinden zijn o.a. Muurpeper, Zandmuur, Echt Walstro, Jacobskruiskruid en Ruw vergeet-mij-nietje. Verder komen er Wolfspoot, Rode Waterereprijs en Penningkruid voor. De ransuil en de zoetwatergarnaal zijn ook bewoners van het natuurgebied om het fort.