De duiker is gemaakt in grindbetonmet een enkele doorstroomopening in de hartlijn van de Jispersloot. Het is het enige resterende element van de inundatiekering in de Beemster en vormt in het bezit van het windwerk het meest gave  voorbeeld van een betonnen duiker in de Stelling van Amsterdam.
De duiker is waarschijnlijk aangelegd tussen 1914 en 1918 toen de noordzijde van de inundatie werd verlegd van de Rijperweg naar de Volgerweg.