De Dorpskerk te Grootschermer

Preekstoel, doophek en banken zijn loodrecht op de lengterichting van de zaal opgesteld. Het meeste meubilair is afkomstig uit het eerdere kerkje. Torenhaan en luidklok zijn uit 1648. In de klok staat nog het oude wapen van de Schermer, de mol en twee snoeken. Een aantal koperen attributen in het kerkje stamt uit 1764. De wijzerplaat van het torenuurwerk aan de oostzijde is groter dan die aan de westzijde omdat men vanuit de Eilandspolder (werkterrein van veel dorpelingen) van verre de tijd moest kunnen waarnemen. Het zaalkerkje is grotendeels nog in oorspronkelijke staat en in 1978 grondig gerestaureerd. Daarbij is getracht om de oude kleuren zoveel mogelijk terug te brengen. De kerk is toegankelijk voor mindervaliden en biedt plaats aan 170 personen.