Ver voor de aanleg van het overkluisde sluisje liep hier het veenriviertje het Ye, waaraan Edam zijn naam te danken heeft. In het riviertje kwam een dam en werd  de naam Yedam, dat later verbasterd is naar Edam