In de zuidelike kademuur het wapen van het "Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland" (nu Noordhollands Noorder Kwartier) en daar tegenover de wapens van de dijkgraaf en de hoogheemraden uit 1701, die sinds dat jaar belast werden met het onderhoud van de sluis.