Dit object maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de kringstelling van permanente verdedigigingsbouw rond de hoofdstad, die tevens gold als Nationaal Reduit en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog. De sluis ligt ten zuidoosten van Halfweg, bij Zwanenburg, in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, waarbij het sluishoofd in het noordoosten op de Osdorper Bovenpolder en in het zuidwesten op de Haarlemmermeerpolder aansluiting vindt. Gebouwd volgens het bestek van 1889 zou deze sluis gezamenlijk functioneren met sluizen op vier andere locaties. De bestemming lag als volgt omschreven: "Deze sluis dient om met de damsluis in de Haarlemmermeerringvaart bij Vijfhuizen(..) in de Fuikvaart, in de Trekvaart van Haarlem naar Halfweg en de Oude en de Nieuwe Sluizen bij Penningsveer, in oorlogstijd een afzonderlijken Liedeboezem te vormen".