Dit object maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de kringstelling van permanente verdedigigingsbouw rond de hoofdstad, die tevens gold als Nationaal Reduit en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog. De bakstenen damsluis die tussen 1890 en 1895 gereed kwam, verzorgt de communicatie in de IJtocht door het dijklichaam van de linie over circa 29,5 meter, met een vijf meter wijde doorstroomopening die haaks op het verloop van de dijk staat. Omdat de IJtocht onder een hoek de linie ontmoet, verbreedt het Voorkanaal zich ter hoogte van de sluis tot een bescheiden kom.