In 1618 werd met de bouw van de kerk in Middenbeemster begonnen. Het is één van de vroegste voorbeelden van protestantse kerkbouw in Holland volgens traditioneel lengtepatroon.

Nadat de toren in 1621 was voltooid kon de kerk op 30 juli 1623 worden ingewijd. Het ontwerp was van Hendrick de Keyser, daarin bijgestaan door zijn uitvoerder Cornelisz. Danckerts. In 1625 werden twee kamers aan weerszijden van de toren gebouwd, de huidige consistoriekamer en de stovenkamer. De ranke toren in kon tevens dienst doen als uitkijkpost bij (brand)gevaar. In 2012 is de nieuwe aanbouw aan de zuidzijde gerealiseerd.