Aan het begin van de vorige eeuw werd er langs de Liniedijk door de Haarlemmermeer - halverwege het fort Hoofdorp en het fort bij Aalsmeer - een extra verdedigingspost aangelegd. Deze stelling, ter hoogte van de huidige Rijnlanderweg, was in eerste instantie bedoeld om in geval van een aanval ondersteund vuur te kunnen leveren voor de forten bij Hoofddorp en Aalsmeer. Maar gezien de strategische ligging werd deze stelling uiteindelijk uitgebouwd tot een klein fort. Zo kreeg het, net als de grote forten, een apart hoofdgebouw dat doormiddel van verdedigde gangen (de zogeheten poternes) met de geschutsstellingen was verbonden. Het enige dat hier ontbreek is het grote geschut. Dat werd niet nodig geacht omdat de inundatie hier breed genoeg was. Van de drie kleinere stellingen langs de liniedijk door de Haarlemmermeer is deze het best bewaard gebleven.