Overigens was deze dubbele gracht nodig, omdat er naast het fort een strook land droog gehouden diende te worden tijdens de inundatie. Op deze strook stond namelijk een extra geschutsbatterij opgesteld die de flank van het fort moest verdedigen. Omdat dit fort niet werd onderheid, zoals elders wel gebruikelijk was, ligt het zoetwaterreservoir niet onder het fort maar er voor, verborgen onder een laag grond.

Vermeldenswaard is ook de ijzeren genieloods op het fortterrein. Dit is het enige exemplaar van dit type binnen de Stelling van Amsterdam. Tussen 1917 en 1919 werden er direct voor het fort nog twee extra geschutstellingen aangebracht. Een deel daarvan ligt nu verborgen onder het golfterrein. Tegenwoordig is in het fort een centrum voor actuele kunst gevestigd. Voor meer informatie zie www.kunstfort.nl