Dit jaar maken we weer een fietstocht door de Zeevang om te kijken of de weidevogels zoals de grutto en de tureluur het hier nog steeds goed doen of dat de algemene trend van achteruitgang ook hier merkbaar is.

We hopen dat we weer kunnen genieten van veel vogels in de lucht met ieder hun eigen geluid. Rond deze tijd zijn de mannetjes al druk in de weer om een partner te verleiden om samen te nestelen. Hun baltsritueel is altijd erg leuk om naar te kijken.