Beemsterlant's varken Beemsterlant's varken staat voor kwaliteit. Het bijzondere van het vlees zit hem in de voeding. Gebruik van soja en antibiotica zijn hier tot een minimum beperkt. In de ruime stallen kunnen de dieren vrij bewegen.Zo ontstaat een uniek product dat bij slagerijen in de omgeving wordt verkocht. Ook restaurants zetten het vlees graag op de menukaart.
De zichtstal De varkens lopen los in de stal en vanuit de zichtstal kun je de varkens en de pasgeboren biggen van dichtbij bekijken. Voor kinderen is er aangepast meubilair en is teken- en kleurmateriaal aanwezig. Kijk hoe de varkens rustig in de stal rondscharrelen. Informatieborden geven uitleg over het productieproces van zaadje tot karbonaadje.
Bezoek De varkenshouderij is dagelijks vanaf 10.00 uur open. 's Winters gaat de deur om 16.00 uur dicht, in de zomer om 20.00 uur.
De bezoeken zijn gratis en zonder afspraak.Groepen die het bedrijf onder deskundige begeleiding willen bezoeken, wordt gevraag om wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch of via de e-mail. Aan groepen wordt een gepaste vergoeding gevraagd.
Voor arrangementen, kijk op onze website.