Hoe staat de MRA er voor op het gebied van economische ontwikkelingen? Welke regionale groeiverschillen zijn er binnen de Metropoolregio Amsterdam? Wat is de impact hiervan op de toekomstige ontwikkelingen en woon- en leefomgeving van de MRA? 

Henri de Groot, hoogleraar regionaal economische dynamiek aan de Vrije Universiteit, presenteert de Economische Verkenningen 2018 van de Metropoolregio Amsterdam.