Acts of the Region

20 juni 12.30 - 14.00 uur 

// Hoe kunnen we successen uitbouwen door middel van samenwerking? Hier gaat Acts of the Region over.

Successen vieren en verder bouwen

Bijeenkomsten georganiseerd door de Amsterdam Economic Board. 

Deze bijeenkomsten hebben tot doel om de samenwerking in de regio rond hele specifieke onderwerpen verder vorm te geven. Tijdens de bijeenkomst van 20 oktober 2017 in hotel The Grand is een aantal "mobilisatietrajecten" in gang gezet met als doel bedrijven, instellingen en overheden te inspireren om samen te werken aan initiatieven die van groot belang zijn voor de regio.

Op 20 juni worden de resultaten besproken en verdere acties afgestemd. In sommige gevallen zal dit ook resulteren in een directe "call to action", gericht aan de gasten van de bijeenkomsten aan Facts of the Region en Future of the Region later die dag.

Volg de ontwikkelingen via https://www.amsterdameconomicboard.com/uitdaging/state-of-the-region#projects

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek Metropoolregio Amsterdam – Onderweg naar emissievrije stadslogistiek
Artificial Intelligence Health Lab – Het belang van data voor een goede gezondheid
Tech Connect – Overbruggen mismatch tussen vraag en aanbod in de Tech wereld in de Metropoolregio Amsterdam
Circulaire Inkopen en aanbesteden – De toekomst is circulair, sluit aan bij de circulaire inkoopbeweging
Manifest ‘TADA – Duidelijk over data’ – Verantwoorde digitale stad