Op 19 en 20 mei 2022 wordt een handelsmissie georganiseerd naar België, onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen (onder voorbehoud).

Deze tweedaagse handelsmissie biedt het Nederlands mkb dat actief is in de infrabouw en circulaire bouw volop gelegenheid om te netwerken, deel te nemen aan kennisuitwisseling, kennis te maken met marktkansen in het buurland, en in contact te komen met potentiële zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Programma

We bieden een maatwerkprogramma voor deelnemende bedrijven aan. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

- informatieve seminars
- bezoeken aan bedrijven en/of (project)locaties
- netwerkevenementen
- handelsreceptie en handelsdiner
- individuele matchmaking
- lokale ondersteuning door de organisatie
- lokaal vervoer, gekoppeld aan het missieprogramma

Kijk voor details en voor aanmelding op de missiepage van de RVO.

Meer informatie nodig? Neem contact op met Bart Klaassen of Gregory van Rheenen van Amsterdam Trade & Innovate.