Het Verenigd Koninkrijk (VK) is één van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Deze handelsmissie biedt de mogelijkheid je netwerk te verbreden en te verdiepen met nieuwe (zaken)partners en marktkansen te ontdekken.

Handelsmissie AI en duurzame mobiliteit in Londen

Als jouw organisatie zich specialiseert in Kunstmatige Intelligentie (AI) of duurzame mobiliteit, en je wilt zakendoen in het VK, neem dan deel aan de handelsmissie naar Londen in het VK op 18 en 19 oktober 2022. De missie staat onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Onwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher en de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen. 

Deze tweedaagse missie staat open voor Nederlandse mkb'ers, startups, scale-ups en kennisinstellingen. In het bijzonder worden vrouwelijke ondernemers opgeroepen om deel te nemen, ook als je actief bent in andere sectoren. De missie biedt volop kans te netwerken, marktkansen te ontdekken en in contact te komen met potentiële zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Voor wie is de handelsmissie

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die zich focussen op verduurzaming door middel van de volgende (sub)thema's:

Kunstmatige Intelligentie (AI):

  • AI als versneller van de energietransitie
  • AI voor verduurzaming van de industrie
  • Verduurzaming van AI zelf

Duurzame mobiliteit:

  • Elektrisch vervoer en laadinfrastructuur
  • Micromobiliteit en deelmobiliteit
  • Actieve mobiliteit
  • First & last mile-oplossingen voor stadslogistiek
  • Digitale toepassingen (zoals MaaS en verkeersmanagement)

Meer informatie en inschrijven

Je kunt je vóór 1 september aanmelden voor de handelsmissie VK AI en duurzame mobiliteit. Deelname kost EUR475 per organisatie, waarbij maximaal 2 deelnemers per organisatie mee mogen. Iedere deelnemer dient zich apart in te schrijven. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening, voor lokaal vervoer wordt gezorgd. 

Voor aanmelding en verdere informatie over het programma kijk je op de missiepagina van de RVO.