De Smart City Expo World Congress in Barcelona is de perfecte ontmoetingsplek voor bedrijven, ondernemers, startups, steden, en kennis- en onderzoekscentra die bezig zijn met het thema Smart City. Deze Smart City-missie (14 t/m 18 nov), die wordt georganiseerd door RVO en Trade & Innovate NL, biedt Nederlandse startups en MKB een uitstekende kans hun netwerk te versterken en kennis op te doen. Let op: deze missie heeft een COVID-19 clausule. Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Bij Smart City-missies werken publieke en private partners samen aan het realiseren van maatschappelijke impact én duurzame handelsresultaten. In het kader van duurzame stedelijke ontwikkeling krijgt de stad te maken met een veelvoud aan uitdagingen, bijvoorbeeld rondom veiligheid, klimaat, mobiliteit en energie. Technologie en digitalisering kunnen hier vaak een oplossing voor bieden. Deze Smart City-missie heeft een focus op:

  • Duurzame bouw en energie
  • Groene en slimme mobiliteit
  • Veiligheid

Deelnemers van (semi-)publieke partijen brengen concrete vraagstukken (challenges) in en ondersteunen deelnemers om een vervolg te geven aan bestaande of eerder gelegde contacten. De aanwezigheid van bestuurders geeft u bovendien een unieke kans om contacten te leggen en deze uit te bouwen.

Voorlopig programma

  • Zondag 14 nov: kick-off borrel voor de Nederlandse delegatie
  • Maandag 15 nov: Smart City Business Forum, mede-georganiseerd door diverse Europese samenwerkingspartners
  • Dinsdag 16 t/m donderdag 18 nov: deelname aan SCEWC

Nederland wordt vertegenwoordigd op een paviljoen waar veel mogelijkheden voor het pitchen van proposities zijn, en de partners van Enterprise Europe Network organiseren individuele matchmaking. Daarnaast zijn er diverse side events georganiseerd door partners.

Kosten en deelname

Deelname kost EUR 500 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen:

  • deelname aan business event
  • ticket voor beursvloer SCEWC
  • individuele matchmaking
  • collectieve programmaonderdelen

Verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico. Per organisatie kan in principe 1 deelnemer zich aanmelden. Op moment van publicatie is de organisatie in gesprek met NS International over de mogelijke reisdata. Indien het doorgaat zal de heenreis op 13 nov plaatsvinden en de terugreis op 18 of 19 nov (eigen keuze). De organisatie neemt uiterlijk 1 oktober 2021 een besluit over het doorgaan van deze missie, op basis van het dan geldende reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de in Spanje geldende inreisregelgeving. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. 

Aanmelden kan via dit formulier. Voor meer informatie kijk op de RVO website of neem contact op met Bart Klaassen, Trade Developer MRA bij Amsterdam Trade & Innovate.

Deze missie is mogelijk gemaakt door Trade and Innovate NL, een landelijk netwerk van publieke organisaties dat Nederlandse ondernemers verbindt, met elkaar en met opdrachtgevers uit het buitenland. Samen bundelen we de krachten van publieke organisaties om ondernemers beter te ondersteunen op internationale markten.